Usługi pozostałe

  • dobór i sprzedaż kotłów, palników oraz podgrzewaczy c.w.u.
  • przeglądy, naprawy, regulacje i pierwsze uruchomienia
  • analiza spalin kotłów z palnikami gazowymi i olejowymi
  • projektowanie kotłowni
  • kontrole szczelności instalacji gazowych
  • kompleksowe wykonawstwo kotłowni
  • serwis stacji uzdatniania wody
  • wykonawstwo instalacji c.o. i c.w.u.
  • dobór automatyki pogodowej do węzłów cieplnych, kotłów c.o. wszystkich marek i typów